Fråga 3 Vad gör jag?

Fråga:

Jag och min tandläkare är i konflikt eftersom min fråga om han hade läst min journal från min tidigare tandläkare som gått i pension och överlämnat sitt patientregister till min nuvarande tandläkare. Han hade inte läst journalen, för den var handskriven, vilket jag tyckte att han borde ha gjort.Under behandlingen, lagning av 3 tänder använde min tandläkare inte det kemiska ämnet de brukar ha innan fyllningarna gjordes. Efter slutfört arbete sa han att han inte kunde garantera lagningarna utan förutsåg kommande rotfyllningar. Detta står i hans journal.
Dessa ord ekade i mitt huvud när jag lämnade mottagningen och när jag kom ner till min bil, tyckte jag det var mycket konstigt med detta uttalande. Jag är 75 år och ALDRIG har någon tandläkare sagt något liknande till mig efter en behandling
Det kemiska ämnet reagerar jag alltid på med hosta, kväljningar och andnöd, är allergisk mot NSAID-preparat- står i min journal. Jag måste alltid få en andningspaus efter det kemiska medlet och hade tandläkaren använt detta, så hade behandlingstiden blivit betydligt mycket längre än approx 17 min.

Svar:

Hej!
Vid varje besök ska anamnes tas upp, eventuella allergier och medicinering anges. Att läsa äldre journalanteckningar kan vara aktuellt vid frågeställningar som rör sjukdomsutveckling mm men är inte alltid nödvändigt. Bra att som ny behandlare också skaffa sig en egen uppfattning om status etc.
Det material som jag tror du syftar på (eugenolhaltig isolering) används inte längre under den typ av kompositplast som vi använder idag.
För varje gång en tand lagas /lagas om så blir ju regel avståndet till pulpan mindre – och därmed ökar risken för att den ska irriteras och en pulpainflammation uppstå – som kan kräva en rotbehandling. Bra att din tandläkare flaggade för att det eventuellt kan bli symptom och att du då är lite förberedd och kan söka behandling.