Förvånande note efter tandstensborttagning på en tandläkarmottagning.

Fråga:

Hej.

Har fått en kvittospecifikation på tandstensborttagning på en tandläkarmottagning. Vid båda tillfällen jag varit där har man adderat en
”kompletterande paradoxal undersökning” på 595:- vid varje tillfälle utöver debiteringen för ”sjukdomsbehandlande åtgärder av paradontal sjukdom , större omfattning”. Det sista tolkar jag för som av mig beställda tandstensborttagning. Nota bene stenpålagringen var av mottlig grad.

Ingen anteckning i journalen finns om den ”kompletterande us” utöver själva debiteringen bl.a. inga uppgifter om djupet i tandfickorna eller liknande resultat.Det stor i journalen att jag har parodontit men det är ingen prestation att konstatera , känt sedan länge.
Jag är läkare (radiolog) och tittar vad som görs genom patientspegeln ovanför britsen och inget märkvärdigt gjordes utöver stenborttagningen.

Jag har aldrig varit tillfrågat om jag önskar en ”kompletterande us”.Chefen på mottagningen har förklarat svajigt att bl.a. tandhygienisten
ville öka min debitering för att jag skall få det lättare att få tandvårdsbidrag framöver – men jag har inte tillfrågats om jag önskar det – det gör jag faktiskt inte alls.
Han returnerade således inte dessa i min uppfattning oegentliga avgifter 2 x 595:- = 1190. Den sammanlagda kostnaden per gång var över 3000:- då även tandläkaren gjorde en insats (tandlagning) samma resp dag.

Min fråga :
Kan jag belastas med dessa ”kompletterande paradoxala us” som jag inte beställt , godkänt/tillfrågats om eller iakttagit fysiskt eller i journalen?
Jag har önskat enbart tandstensborttagning och där förväntar jag att man måste undersöka varje tand för sig för att ta bort det som är sten men detta ingår ju oundvikligt i betalningen för tanstensbehandlingen. Är jag korrekt ? Vad borde jag i så fall göra fr att komma till rätta ?

Ser fram emot ditt svar.

Med vänlig hälsning

Svar:

Hej,

Innan behandling sker ska du få ett kostnadsförslag och i detta kostnadsförslag ska all behandling inklusive undersökningsavgifter ingå. Om man får kostnadsförslaget och det då står 2 x kompletterande parodontal undersökning har du som patient/kund möjlighet att ifråga sätta detta och kan få en förklaring innan. Detta gör att det inte kommer som någon överraskning vid betalningen. Om något utöver kostnadsförslaget tillkommer under behandling ska en diskussion och samtycke från patient/kund ges innan fortsatt behandling/undersökning görs. Givetvis ska det finnas journalfört status från denna kompletterande parodontala undersökning i din journal.