Första molar slipad

Fråga:

Hej jag undrar över något jag saknar min andra molar och min andra premolar i min nedersta käcke men jag hade kvar min första molar …tandläkare. Slipade min existerande första molar jättemycket den en är så liten och la istället över en delprotes över den tanden . som saknades i samma rad med med de två andra tänder är detta ovanligt det är ingen krona som han gjort eller bro

Svar:

Hej,

En krona görs på en tand och då ersätter man ingen förlorad tand. Vid bro kan man ersätta förlorade tänder. Om tandläkaren bedömer att en bro inte är möjlig, till exempel om tänderna som ska hålla upp bron inte har tillräckligt god prognos eller om det saknas tand som kan vara stöd i bron, kan man välja att göra en partialprotes.