förkalkade rotspetsar

Fråga:

Jag behandlas just nu för en rotfyllning. en rotspets var infekterat och har rensats. två rotspetsar återstår men de är förkalkade. Måste dessa också rensas ? det finns väl inga bakterier i de förkalkade rotspetsarna ? Räcker det inte att rensa den infekterade roten och sedan gör en fyllning.’
Mvh

Svar:

Hej!

Jo det kan förefalla rimligt att en förkalkad, tilltäppt rotkanal kan lämnas så. Tyvärr kan ju bakterier finnas där trots att rotkanalsinstrumenten inte kommer dit. Bakterier kan ju även finnas utanför rotspetsen från tiden innan den stängde igen. Förkalkningen är ju ett sätt för tanden att försöka avgränsa stänga ute en retning bakterier och om infektionen är långsam så kan tanden vara symptomfri och processen pågå i det tysta. Det är en bedömningsfråga för en specialist i endodonti/rotbehandling att avgöra prognosen för tanden med den behandling som är möjlig.