Förändrat bett efter utdragen tand?

Fråga:

Hej. Tacksam för detta forum. Jag drog ut en kindtand i nederkäken på vänster sida för en vecka sedan. Inräknat sedan länge borttagen visdomstand var det tand 3 inifån sett. Mitt i raden tyvärr. Tänderna bredvid hålet verkar stadiga och oömma. Min fråga gäller bettet. Upplever att det glidit kanske fyra – fem millimeter nedåt och även lite åt sidan till vänster när jag nu tuggar. Jag vet att tanden över den borttagna tog i ganska mycket förut både nedåt och i viss mån i sidled. När den försvunna tanden fick en stor lagning för 15 år sedan så skrapade övertander sakteliga en djup fåra i lagningen i nedertanden, då utan problem i övrigt. Nu när det motståndet är borta glider mina tänder vid tuggning aningen annorlunda i hela munnen. Jag tycker att tänderna ändå glider ”jämt och mjukt” över varandra även om det känns ovant och konstigt att det tar emot på nytt sätt när jag tuggar. Är detta normalt vid en utdragen tand, att bettet ändrar sig så här? Vänjer sig munnen och anpassar sig tänderna till ett nya bett efter ett tag? Tacksam för svar.

Svar:

Hej!

Förändringar man upplever i bettet efter till exempel en tandutdragning anpassar sig hjärnan till relativt snabbt. Beroende på vilken tand som tagits bort kan anpassningstiden variera. Nu verkar du ha en stor kindtand kvar på vänster sida i underkäken och då kommer säkert tuggningen att fungera bra i fortsättningen även om du i nuläget upplever en glidning.