Följdfråga till terapiplan

Fråga:

Hej, och tack för svaret gällande terapiplan.
Följdfråga, måste tandläkarna vara medlem hos er för att ert tidigare svar ska gälla mig? Alltså att man inte behöver betala för terapiplanen om man tackar nej till att påbörja behandlingen.
Med vänlig hälsning,

Svar:

Hej igen,

Terapiplanen ingår i undersökningsåtgärden och vi tandläkare är skyldiga att göra en terapiplan och beräkna preliminär kostnad, detta gäller samtliga tandläkare som arbetar i Sverige.