Följdfråga till Beslutar Landstinget mot Tandläkarens rekommendation?

Fråga:

Stämmer det att jag som privatperson inte kan kontakta Landstinget för att få svar på motiveringen?
Sonen är förresten 18 år och det skedde på fritiden. Vårt försäkringsbolag hänvisar till den fria tandvården fram till dess att han fyller 23.

Svar:

Hej igen!
”får inte” kontakta Landstinget låter ju illa, självklart kan du göra det men de kommer sannolikt
att hänvisa till det beslut de skickat till behandlande tandläkare som ju är den rätte att efterfråga motivering,
informera dig och eventuellt överklaga beslutet.
Vad gäller ersättning från försäkring kan det kanske bli en rysare. Ersättning för permanent behandling av en uppkommen skada
ska ske inom 5 år från skadetillfället så eventuellt kan det efter 23 år och slut på den fria tandvården. Dock vill jag flagga för att
man planerar en höjning av åldern för den fria tandvården, Moment 22?
Vid 18 år torde det vara möjligt att om det är odontologiskt motiverat i övrigt göra de permanenta restaureringarna.