Fissurförsegling

Fråga:

Vad är kriterierna för att få göra fissurförsegling? Vad är cirka kostnaden för att göra det på samtliga molarer uppe och nere, utom visdomständerna, som inte finns. Totalt 8 st alltså, (inte premolarerna). Är det speciella krav om en 14 åring ska göra detta och vad är i så fall kostnaden för denne?

Svar:

Hej!
14 år kan vara lite sent att göra fissurförsegling tycker jag. Har man klarat tuggytorna utan karies så långt brukar det vara tecken på att anatomisk form, renhållning och kost inte leder till kariesangrepp. Kriterierna är att fissurerna inte är kariesangripna och fullt åtkomliga. Detta är nog inte en rutinmässig åtgärd inom barn-och ungdomstandvård idag. Tala med behandlande tandläkare.