felbehandlad

Fråga:

Vad har jag för rättigheter och skyldigheter om jag känner att jag inte är nöjd med den behandling jag fått. Kan jag avbryta behandlingen med hänvisning till att jag har blivit fel och illa behandlad. De två kronor som skulle sättas in i överkäke passar inte alls och liknar inte mina egna tänder. De provisorier som tandläkaren satt in i väntan på kronor har lossnat och ramlat ut. Väntar nu på två nya kronor, version två.

Svar:

Hej,

Att provisoriska kronor lossnar är rätt vanligt förekommande, och det är ju bra att ni gör om kronorna om du inte är nöjd med dem så att inte de cementeras permanent. Bäst är om man har en kommunikation med sin tandläkare för att minimera risken för missförstånd. Om du blivit illa behandlad kan du vända dig till patientnämnden om du behandlas på en Folktandvårdsklinik eller inom regionsfinansierad tandvård och behandlas du privat kan du kontakta Privattandvårdsupplysningen.