Fel färg på ny krona

Fråga:

Hej! Fick en ny krona till min framtand och märkte först efter hemkomsten att färgen på tanden var alldeles för mörk, jag kollade i dagsljus, halogen belysning och vanlig belysning. Vad ingår i garantin? Enligt min tandläkare ,som är medlem hos privattandläkarna står hon för sin arbetskostnad men vill att jag ska betala för material, kronan som teknikerna tillverkar, ca 3000 kr. Jag tycker det låter konstigt att inte en ny krona ingår, för utan den finns ju inget arbete heller.
Mvh

Svar:

Hej!
Garantiåtagandet är ekonomiskt och motsvarar totalpriset för kronan dvs det som debiterats dig i patientavgift och Försäkringskassans del.
Färgen ska tas i dagsljus helst naturligt sådant eller med speciell armatur/ljuskälla.
Eftersom porslin inte är translucent (ljusgenomsläppligt) som den naturliga tanden kan detta synas på t ex ett foto taget med blixt.
Rutinen är att vid preparation och avtryckstagning visa patienten färgalternativ och diskutera färgval inför beställningen hos teknikern.
Vid inprovningen av kronan/bron ska samtycke inhämtas från patienten innan definitiv cementering och om det är en framtand så bör man titta i olika ljus och positioner dvs inte bara med patienten liggande i behandlingsstolen.
När kronan är cementerad och behöver göras om så är det tillbaka på ”Gå” preparation/avtryck/provisorium /inprovning.
Om tvist uppstår om omgörningsbehovet så kontakta eventuellt en annan tandläkare för en second opinion.
Om ingen överenskommelse uppnås så kontakta eventuellt Privattandvårdsupplysningen.