Fast tandbrygga

Fråga:

Hej!
Jag har en infektion i en rotfylld tand, tand 6 i vänster underkäke och som eventuellt måste dras ut.Undrar hur lång läkningstiden är efter en tandutdragning och hur länge man måste vänta med att få en fast tandbrygga efter en tandutdragning?

Svar:

Hej!

Om man vet att tanden ska ersättas med en tandstödd bro så kan det vara en bra idé att
slipa till stödtänderna och ta ett avtryck för en långtidstemporär bro.
När tanden tas bort sätts den temporära bron på plats och ger då en form och ett stöd – för ben men framförallt tandkött – under läkningen.

Ungefär tre månader kan vara lämpligt så att slemhinna slutits över hålet efter tanden och den permanenta brons pontic (tandersättning) kan utformas optimalt.