Få ut sin patientdata?

Fråga:

Hej,
Jag står inför en ganska stor åtgärd (hela munnen) men är skeptisk till om allting behövs. Jag skulle vilja få ett andra utlåtande, helst m.h.a underlaget som min befintliga tandläkare baserar sin bedömning på. Jag vill helst vilja få underlaget, som jag sedan kan lämna till olika tandläkare på egen tid. Kan jag göra detta? Kan man få röntgen bilder etc på usb minne i det format som tandläkare behöver för att de ska kunna ge ett utlåtande (dvs så det motsvarar direkt överlämning från tandvårdsgivaren)?

Svar:

Hej!
Du kan be om en journalkopia och om du lämnar ett usb till tandläkaren så kan bilder läggas på detta. Det viktigaste inför en större behandling är att patienten känner sig trygg med valet av terapi och klinik/ behandlare. Klokt att rådfråga någon ytterligare om du tvekar.