Extr tand i bro gav utstående tänder.

Fråga:

Hej min tandläkare skulle göra bro 23-25. Inget annat var nödvändigt. Med ivrig försäljar- taktik så lyckades hon till slut övertala mig att förlänga den nödvändiga bron till hö om min framtand (12 agenesi) där det var en liten glipa. Resultatet blev katastrofalt! Tänderna i bron blev utstående pga extratanden. På tandlabbet menade de att jag borde ha förstått att md en extra tand så blir tänderna utstående. Jag rem sedan till specialistklinik. Där fick de rätta till misstaget. De blev de tvungna att dra ut ytterligare tänder och dessutom göra bro i både ök och uk.

Svar:

Hej!
Det var en tråkig erfarenhet för dig!
I dagens digitaliserade samhälle även inom odontologi så finns ju möjligheter att i datorprogram simulera
hur en rekonstruktion kan komma att se ut.
Tillsammans kan då patient, tandläkare och tandtekniker diskutera och testa fram en möjlig utformning, acceptabel
både ur estetisk, funktionell och teknisk synvinkel.
Denna väg minskar risken för oväntade överraskningar, platsbrist? lutning? vinkling? tuggfunktion? mm men hur det slutligen kommer att upplevas
av patienten på plats i munnen kan ändå ibland bli ett bakslag.
Bra att du fått specialisthjälp att reda ut situationen trots att behandlingen blev omfattande än planerat.