Epilepsi

Fråga:

Min Sambo fick för ett år sedan diagnosen Epilepsi och medicinerar nu för det. Han har vid två anfall ramlat och slagit av två tänder som inte är åtgärdade. Rotrester sitter kvar. Finns det möjlighet att få ekonomisk hjälp med att återställa tänderna ( sätta in inplantat )
Med vänlig hälsning

Svar:

Din sambo kan säkert få hjälp till tandvårdskostnaderna .
Efter undersökning görs en ansökan till Landstinget som klassificerar din sambos tandvårdsstöd efter diagnos och vårdbehov. Det finns även fondmedel att söka för tandvård.