En fråga om snusning

Fråga:

Jag snusar och är jätte orolig för att min mamma ska få reda på det. När jag går till tandläkaren är min mamma med mig i behandligsrummet. Så om tandläkaren ser att jag snusar kommer de säga till min mamma att jag gör det för hon är liksom med mig där i inne.

Svar:

Hej,

Att snusa är inget vi tandläkare kan rekommendera om du vill bibehålla en god munhälsa. Det som oroar mig mest är att du är minderårig och snusar, vilket kan ge sämre munhälsa och flera studier visar ökad risk för allvarligare sjukdomar. Det är rätt att tandläkaren ska kommentera de hen ser och då kan givetvis diskussionen komma upp vid en undersökning. Du kan välja att inte ha någon vårdnadshavare med i behandlingsrummet, eller om du har möjlighet att besöka tandläkaren utan vårdnadshavare helt.