Ej nöjd med kronor

Fråga:

Hej
Jag gick till en tandläkare då jag jade stort behov med mycket karies gamla lagningar osv. En del kronor behövde sättas vilket också gjordes. Tyvärr känns det i efterhand som tandläkaren övertalade mig att sätta kronor där det eg inte behövdes, tex framtänderna, då det skulle se bättre ut om typ alla tänder i överkäken var kronor än om vissa inte var det.
Jag tycker de ser konstgjorda ut och är inte exakt som mina riktiga var. Har läst att det finns nån 3-D teknik nu där kronorna blir exakta.
Att gå tillbaka till samma tandläkare är inget alternativ, de vill inte ens lämna ut min journal eller röntgenbilder osv. Min fråga är, går det i efterhand på något sätt att göra nya kronor enligt 3-D tekniken?
(OM det nu skulle gå att få ut röntgenbilder,tandavtryck osv.)
Vänligen,

Svar:

Hej!
Så bra att du tog dig för att förbättra din munhälsa och trist då att du inte känner dig helt nöjd.
3D teknik handlar om hur man tar avtryck/läser av de preparerade tänderna och framställer arbetsmodeller inte att reproducera
kopior av hur dina framtänder såg ut.
Vid större arbeten och speciellt med framtänder ska utseende och genomförande diskuteras noga med patienten före behandlingen.
Om kliniken har simuleringsprogram och en datateknik som kan användas för att visa olika utformning och hur detta påverkar utseendet/slutresultatet
så är det ju toppen att i förväg kunna klarlägga önskemål och möjligheter.
De utförda arbetena omfattas av viss garanti (två eller tre år beroende på när de cementerats) ett åtagande som gäller hos din behandlande tandläkare
om hen är medlem i Privattandläkarna.
Du ska alltså även om det bär emot vända dig till den klinik där du fått din tandvård. Om du inte får önskat utfall av klagomålet kan du
om tandläkaren är medlem i Privattandläkarna kontakta Privattandvårdsupplysningen.
Du har alltid rätt till journalkopia mm vad gäller röntgen mm så kan en viss kostnad eventuellt uppstå för USB eller CD-skiva.