E-ämnen i nikotinpåsar

Fråga:

Hej.
Jag har en måhända något udda fråga. Den gäller två specifika ämnen som heter Acesulfamkalium (E950) och Natriumkarbonat (E500), och dessas medels påverkan på tänderna. Jag har läst en rad texter som menar att dessa medel i sig inte medför någon ökad risk för tandproblem, men undrar hur ni som tandläkare ser på detta?
Anledningen till min fråga är att jag funderar på att övergå från snus till nikotinpåsar (ett mindre dåligt alternativ enligt vissa) och dessa innehåller de aktuella medlen. Nikotinpåsarna uppges ha ett pH-värde på 8,3 och om jag förstått det rätt så ska pH-värdet inte understiga 5,5 för tändernas skull?
Det vore trevligt att få en tandläkares syn på detta.
Stort tack på förhand.
Vänliha hälsningar

Svar:

Hej!

Att koncentrera sig på två E nummer i nikotinpåsarna känns som hårklyveri. Byte av en ovana mot en annan nikotinkälla är knappast någon förbättring. I snus finns förutom nikotin och eventuella E nummer åtskilliga ämnen substanser från odlandet av tobaken och framställningen som knappast är nyttiga och heller inte redovisas i innehållsförteckningen.

Angående just pH så är det så här: neutralt pH är 7. Ett surare pH ner mot 5 t ex läsk, energidryck, juicer mm  löser upp emalj och är processen bakom erosion och karies. Ett basisk pH dvs mot 8 som är lut och har en frätande effekt på slemhinna och är orsaken till att slemhinnan tandkött och underliggande ben skadas av snusprillan och drar sig tillbaka och blottar oåterkalleligen tandhalsen.

Nikotin är skadligt för hjärta och kärl och i form av snusande höjs pulsen blodtryck väsentligt mer än vid rökning då dosen blir högre och mer frekvent kanske t o m nattetid. När nu tanken väckts att du skulle förändra ditt snusande så ta tillfället och sluta helt. Ta eventuellt hjälp av rökavvänjningsprodukter under en tid men gå inte över till nikotinpåsar.