Djupa fickor

Fråga:

Min tandläkare vill dra ut mina bakre tänder i både över och under käken pga djupa fickor så det blir lättare och hålla rent. Annars tror dom att det kommer och bli problem fram över. Jag är lite fundersam. Finns det ingen behandling att börja med. Låter lite drastiskt och börja dra ut tänder.

Svar:

Hej!
Att rekommendera behandling är alltid en bedömning av status och att känna sin patient för att kunna göra en prognos och behandlingsförslag.
Vid fördjupade fickor (och om de inte är för djupa) är första åtgärd information, professionell rengöring och instruktion i egenvård.
Utvärdering av detta efter 3-6 månader och då insättning eventuellt kirurgiska ingrepp för att reducera kvarvarande fickor.
Återigen utvärdering och om patologiska fickor kvarstår: ta bort tanden.
En behandling enligt ovan i syfte att om möjligt behålla egna tänder kräver ett engagemang och rejäl insats både från behandlare men kanske främst av patienten.
Idag finns oftast möjlighet att ersätta förlorade tänder med implantat om anatomi och ekonomi tillåter.
Dock ska påpekas att om de egna tänderna gått förlorade pga. tandlossning finns en något ökad risk för att även implantatet drabbas.
Diskutera med din tandläkare om alternativ.