Diagnos

Fråga:

Fixtur skruvar har frakturerat på tvären 45 o 46 lossnad bro tanläkaren sätter dit två nya srkruvar

Händelsen upprepar sig igen tandläkaren sätter på nytt in två skruvar

Ytterligare så upprepar sig det en tredje gång varpå jag går till dentallabbet som sållt skruvarna de undersöker tanden ser att stödringarna i titanet i bron
Som ska ta upp sjuvningskrafterna är nermalda på ena sidan så skruven får ta all kraft.
Varpå jag måste tillverka en ny brygga inplantatet i käken är inte skadat.

De 4000kr som jag betalade för nya skruvar och montring säger att det finns ingen diagnos nr att sätta upp dessa på varpå jag inte kan tillgodoräkna mig detta i högkostnadsdel hos försäkringskassakn ska gälla.

Om jag hadde arbetat som tandläkare och någon kom in med en lös brygga så ska man väl fundera på varför hände det här?
Vilket de inte har gjort utan bara skruvat tillbaka dem igen.
Jag anser att diagnåsen skulle vara reparation av bro om än tillfälligt eftersom det är deffekt bro som är orsak till skruvarnas frakturation

Vilken diagnås skulle du sätta i detta fallet tacksam för svarl

Svar:

Hej!

Det var en lite komplicerad historia och svårt att ha en exakt uppfattning om orsak/diagnos. Om din tandläkare är medlem i Privattandläkarna så finns ett garantiåtagande avseende brokonstruktionen och skruvarna. Själva skruven garanteras av fabrikanten och installationen av kirurgen, den som satt dem i käken.

Om bron inte passar 100% så kommer komponenterna att deformera brista. Implantat utsätts för stora tuggkrafter och då implantatet till skillnad från en tandrot saknar avkänning av belastningen så kan frakturer uppstå. Du anger inte någon tid avseende brons tillkomst etc så mitt svar blir generellt. Om eventuellt garantiåtagande gått ut så borde åtgärden kunna debiteras enligt åtgärd 880, 882, 883 eller 884 reparation, av och på montering av fast implantat rutinerad bro beroende på olika svårighetsgrad och omfattning. Tala igen med din behandlare om varför, om detta inte skulle vara tillämpligt.