Delprotes i överkäken

Fråga:

Jag ska nu få en delprotes i överkäken då jag saknar 4-5 tänder inifrån saknas alltså något att fästa vid längst in i käken, men hur lätt blir det om jag om några år tvingas dra ut ytterliggare tänder i överkäken o måste ersätta dom.
Går det att utöka delprotesen då?

Svar:

Hej!
Sannolikt kan man vid behov bygga vidare på din delprotes och det är en faktor att ta med i planeringen av utformningen
av stödytor och fästen nu om det finns tänder med tveksam prognos.
Satsa på att behålla dem du har nu med god munhygien och ta gärna stöd av tandhygienist-egna tänder biter bäst!