Delar frisk tand, sen sätter på krona

Fråga:

Hej!!
Min tandläkare hade för avsikt att dra ut ”inflammerad tand”.

Men när jag kom dit ändrade hon sig, till att dra ut HALVA tanden.

Vid nästa besök sätts en krona på den tanden…

Varför röra en frisk tand?

Vänligen

Svar:

Hej!

Röntgen och sondering ger oftast en hyggligt sannolik bild av tandens status men definitiv klarhet vinns ibland först vid behandlingen. I ditt fall antar jag att det var en tvårotig tand i underkäken och tanden var rotfylld och en rot konstaterats med en inflammation på ena roten. Vid gynnsam anatomi kan en sådan tand delas och den rot som är ok eventuellt lämnas och förses med eventuellt stift och krona.

Före implantatens tid var det en vanligare terapi, idag kanske den bör vägas mot att ta bort hela tanden och installera en implantatburen krona. Dock behöver ju detta kommuniceras till patienten och förklaras, tala med din tandläkare.