Debitering vid flera behandlingar

Fråga:

Hej!

Jag undrar om det finns en gräns för hur många behandlingsposter en tandläkaren kan debitera fullt pris för och ändå klämma in på t.ex. en timmes arbete? Jag fick nyligen Basundersökning, Tandsten, Fyllning av en yta, Fyllning av tre eller flera ytor samt Information/instruktion utfört på 60 min och tänker att det måste innebära att jag blir parallell-debiterad tidsmässigt?

Svar:

Hej!

För många är det ju ett plus att längre tid avsätts och möjlighet till färdigbehandling ges och patienten slipper återbesök. Omfattningen av själva undersökningen beror även av om patienten är känd sedan tidigare eller om det är första besöket hos denne vårdgivare. Det som begränsar är lagningarnas omfattning, behov av t ex bedövning, hur snabbt tandläkaren arbetar, hur behandlingsbar och uthållig patienten är etc.

Tandvårdsersättningen är uppbyggd på tillstånd/åtgärd med klara direktiv om vad som är ersättningsberättigat samt vad som ingår/inte ingår i respektive åtgärd. Av de åtgärder du listar kanske särskild debitering av tandstensborttagningen kan ifrågasättas. I åtgärden för undersökning ska borttagning av mindre mängd tandsten (vanligen underkäkens framtänder och sexårstanden i överkäken där spottkörtlar mynnar) ingå.