DC/TMD

Fråga:

Hej!
Jag har hela livet haft normalbett med god OCKLUSSION. Efter att en tandbro gjorts i underkäksfronten har det blivit DC/TMD, med öppet bett och felkontakter.
Är detta normalt, efter en brokonstruktion?
Tacksam för svar.
Vänligen

Svar:

Hej!

Det är absolut inte normalt att ett symptomfritt bett efter en protetisk behandling ska få sådana symptom/diagnoser. Framtändernas inbördes förhållande och funktion är en av grundpelarna i bettfunktionen och måste nogsamt utformas och anpassas till tuggsystemet. Öppet bett är en riskfaktor i utvecklande av TMD/CMD symptom då avlastning av käkleder och minskning av muskelkrafterna med så kallad anterior guidance/framtandsfunktion inte är möjlig dvs om framtänderna inte når varandra i käkens sido och framåtrörelse. Följden blir överbelastning av leder och även sidotänder.

Kontakta din behandlande tandläkare och resonera om vad som förändrades i utformningen av bron. Be eventuellt om remiss till tandläkare specialist i protetik eller annan med speciell inriktning på protetik/bettfunktion för konsultation och eventuella åtgärder. Om din behandlande tandläkare är medlem i Privattandläkarna så finns ett garantiåtagande avseende bron. Eventuellt kan anmälan göras till Patientförsäkringen för bedömning om eventuell ersättning.