Byte av tandläkare under pågående behandling

Fråga:

Hej,

Hur går det till om man vill byta tandläkare efter påbörjad behandling.
Min 87-åriga mor har påbörjat en behandling hos en tandläkare. Hon har kommit till avtryckstagning för en femledsbro. Då jag jobbar som tandtekniker så vet jag vad som krävs för att kunna göra ett bra tandtekniskt arbete. Bron ska vi göra på labbet jag jobbar på. Vi har två gånger fått returnera avtrycket pga av undermålig kvalitet, väldigt oparallella stöd, för små avtryck( halvkäksavtryck), obefintliga preparationsgränser mm.
Hur fungerar det om man vill byta tandläkare efter påbörjad behandling?

Med vänliga hälsningar

Svar:

Hej!
Om behandlingen avbryts så får man vikta tidsåtgång / ekonomi i förhållande till fullt pris och patienten får betala för nedlagt tid/arbete.
Om den ny tandläkare ska kliva in och ta över så kanske arvodet hos denna kan reduceras – men det är inte givet. Det kräver ju tid och kanske underarbete att ta över och sätta sig in i behandlingen.
Men självklart ska hon byta när du vet hur förutsättningarna ser ut.