Brygga som gått sönder – mittbrygga bestående av 4 framtänder har lossnat.

Fråga:

Har jag gjort fel som inte sökt specialisttandvård för att återskapa en brygga + Jag har en duktig tandläkare men oroar mig för att jag för mycket övertalat honom att göra jobbet.
Bör man måhända söka specialisttandläkare för ovanstående problem ? Är det rutin att en ”vanlig” tandläkare har ett gott omdöme att remittera om han ej klarar ett uppdrag ?

Svar:

Hej!

Vi tandläkare jobbar på en legitimation och gör vi inte vårt jobb riskerar vi att bli av med vår legitimation och då kan vi inte fortsätta jobba med vårt yrke. Jag tycker att en tandläkare ska ha omdömet att avgöra om det är bättre att remittera patienten till specialisttandvården. Det betyder ju bara i slutänden att jag gett min patient/kund bästa möjliga behandling och då tror jag att alla kunder blir sin tandläkare trogen. Har din tandläkare sagt att det vore bra med en remiss tycker jag att man ska respektera att tandläkaren gör det valet och inte övertala hen att ta sig an arbetet om hen inte känner sig bekväm med detta. Tandläkaryrket innehåller så mycket och man kan vara en trevlig och duktig allmäntandläkare men man kan inte vara bäst på allt.