Bro på framtänder

Fråga:

Jag hade en bro på tre tänder tand 21, 11 och 12. Tand 12 var hängande. Då jag behövde göra en krona på tand 13 sa tandläkaren att jag kunde göra en bro på tand 13, 12 och 11 och 21 men tand 21 skulle inte försäkringskassan godkänna så den skulle jag få betala fullt pris för själv. Det är bara det att bron var 32 år gammal ned svarta sorgkanter upptill. Har tandläkaren gjort rätt ska jag verkligen betala tand 21 själv utan ersättning från försäkringskassan. Jag kunde ju inte ta bort min gamla bro utan att tand 21 också hängde med.

Svar:

Hej!
Jag är lite undrande hur din tandläkare kan motivera en bro 13(12)11 då ”skadan ” som motiverar krona på 13 ju inte egentligen påverkar din befintliga bro. Finns skäl till omgörning av bron? Tand 21 kan lämnas – sannolikt kan man separera och slipa mellan 21 och 11. Annan diagnos – tex ändring av bettfunktion i samband med krona på 13? – kan motivera omgörning av hela frontbron om bron tas bort . Finns bräckligt ”ändstöd” som kan motivera att utöka stödet till 21?

Jag förstår att det finns estetiska skäl till att du vill ha dem alla omgjorda samtidigt- men även rent tandtekniska mm – då det är
att föredra samma material mm på framtandsersättningar. Be din tandläkare tänka igen – kan det inte motiveras så är det så – ibland faller önskvärd behandling utanför reglerna för ersättning från tandvårdsstödet. Kanske kan din tandläkare tänka sig att rabattera kronan på 21 något.