Blottade tandhalsar

Fråga:

Hej

Jag har inte haft ett nytt hål sedan tonåren (38 nu), men det känns som om jag var och vartannat år måste byta ut en lagning. Jag har flyttat mycket och träffat många olika tandläkare, och jag känner alltid som om jag har tagit en bil till reparatörer där de hittar fel man inte visste man hade.

Är det vanligt att byta ut lagningar som sitter kvar?

Senast (ny tandläkare igen) så fick jag byta tre lagningar och han vill också laga två blottande tandhalsar med plast film. Jag har läst runt lite, och jag har inga problem med ilningar eller blödningar. Lagar man iallafall blottande tandhalsar som inte har problem?

Svar:

Hej!
Så bra att du har varit fri från nya kariesskador.
Tyvärr är det nog så att tandvård ofta föder tandvård och att lagningar måste göras om av olika skäl.
Materialen har blivit bättre genom åren men har sin begränsning i hur omfattande fyllningen är
och därmed vilket tuggtryck den utsätts för.
Endera kan det vara så att lagningsmaterialet inte klarat sin uppgift och att frakturer uppstått
eller så kan karies ha uppstått i fyllningsskarven och då måste oftast hela fyllningen göras om.
Att byta tandläkare gör att nya ögon utan historik och patientkännedom gör bedömningen av
fyllningarna och behovet av omgörning. Behovet/nödvändigheten är ibland otvetydig men ibland en
bedömningsfråga som kan påverkas av många faktorer.
Fråga din tandläkare om orsaken och be om en motivering till föreslagen behandling.