Biopsering

Fråga:

Hejsan!
En fråga som jag funderat över är, vilka olika steg ska vidtas vid biopsering? Inom tandvården om man har misstänkt slemhinnehyperplasi som irriterar i kinden
Med vänlig hälsning

Svar:

Hej!
En hyperplasi som inte direkt kan förknippas med en identifierbar irritation/orsak – som kan åtgärdas – kan
behöva undersökas i mikroskop efter en biopsi/vävnadsprovtagning.
Känner sig kliniken säker på förfarandet görs en beställning av provrör för transport till laboratoriet.
Om patienten eller tandläkaren så önskar sändes remiss till specialistklinik i oral kirurgi/medicin för provtagning och eventuell
påföljande behandling/uppföljning.