Bettskena/amalgam

Fråga:

Hej!
Jag använder hård bettskena. Ser att det blir grå avlagringar på skenan, troligen av mina amalgamfyllningar. Detta känns inte bra. Orolig för min redan ansträngda hälsa. Använder därför skenan allt mer sällan, inte heller det bra.

Så; anser du att det innebär en hälsorisk med att kvicksilver eventuellt lösgörs? Borde jag byta ut mina amalgamfyllningar?

Svar:

Hej!
Använd bettskenan! Det som eventuellt kan frisätta något från amalgamfyllningar är tandpressning/gnissling. Bettskenan hindrar ju att tänderna kan nöta på varandra.

De beläggningar du ser i bettskenan är sannolikt tandsten. Bästa sättet att undvika det är att låta skenan ligga i vatten med en liten bit av en brustablett Corega varje dag.
Du kan be din tandklinik rengöra skenan i ultraljudsbad med citronsyra så blir den fin och du kan hålla efter det sedan.

Om en amalgamfylling har en anmärkning- karies/ fraktur/spricka eller annat så gör vi om lagningen i annat material men kanske inte bara för att byta material. Diskutera med din behandlande tandläkare.