Bett – kropp

Fråga:

Kan kropp och kroppsfunktioner påverkas av ett förändrat bett, med stora avvikelser?
Tacksam för svar. Vänligen

Svar:

Hej!

Även om munnen är bortkopplad från övriga vården inom det svenska systemet så är munnen absolut sammankopplad med resten av kroppen. En förändring i munstatus kan ge symptom i övriga kroppen. Dock påverkas närliggande strukturer och vävnader lättas och mest. Jag kan tycka att du ska söka läkare och om symptomen inte är direkt kopplad till munnen och sedan under utredningens/undersökningens gång kan kanske ett tandläkarbesök vara befogat, alternativt att du nämner om du gjort någon större behandling i munnen som du tror kan föranleda dina kroppsliga besvär.