Betalar jag privat tandläkare även om jag är under 24

Fråga:

Hej, om jag skaffar tandställning via en privat tandläkare behöver jag betala den själv då, trots att jag är under 24 år? Eller är all tandvård gratis oavsett om den är statlig eller privat, vilka kostnader står jag för?

Svar:

Hej!
Det som avgör om du kan påräkna tandvårdsstöd eller kostnadsfri tandreglering är inte verksamhetsformer utan orsaken till behandlingen dvs vilken diagnos ditt bettfel åsätts.
Landstinget har stramat åt resurserna som finns tillgängliga för tandreglering och det krävs större fel och bettavvikelser för att kvalificera till kostnadsfri vård.
Sök din klinik/behandlande tandläkare och låt göra en undersökning för att ställa diagnos. Då kan du även få besked om du kan få kostnadsfri behandling, behandling med viss ersättning från tandvårdsstödet eller får stå helt för kostnaden.
Tänker att om ditt bettfel kvalificerar borde behandling ha påtalats av din tandläkare tidigare i tonåren.