Beslutar Landstinget mot Tandläkarens rekommendation?

Fråga:

Hej! Min son har fått avslag på att laga sina avslagna framtänder med kronor. Tandläkaren säger att hans bedömning är att det är den bästa lösningen men att han fått avslag ifrån Landstinget och att vi istället måste betala kronorna ur egen ficka. Kan det stämma att Landstinget går emot Tandläkarens bedömning? Han säger också att jag, som privatperson, inte får kontakta Landstinget för att få veta motiveringen till beslutet. Är det så det fungerar?

Svar:

Hej!
Du skriver inte hur gammal din son är och åldern kan ha bäring på Landstingets bedömning.
Oftast görs ingen permanent protetik dvs porslin förrän patienten är hyggligt färdigvuxen ca 18 år.
Detta förstås bara om det är möjligt att restaurera hyggligt med composit t ex . under en period.
Landstingets bedömning är kanske grunda på detta resonemang. Framtiden blir sannolikt porslin
men de kanske vill skjuta på detta tills han passerat 23 år och inte längre har kostnadsfri tandvård?
Har han en olycksfallsförsäkring? Skedde olyckan under skoltid ska det sannolikt täckas av deras försäkring.
Som patient bör man ha rätt till information om varför ett beslut om avslag fattats, vilket er behandlande tandläkare
som känner till reglerna och har läst beslutet borde kunna förklara.