Behandlingsplan, Undersökningsprotokoll och Detaljerat kvitto.

Fråga:

För lite över en månad sedan kallades jag till min tandläkare för en årlig kontroll. Hon röntgade tänderna och upptäckte att en tand var infekterad . Därför måste hon rotfylla den. Två gånger senare var hon färdig med den behandlingen. Det skulle kosta mellan 3000-4000 kronor. Jag var kallad till idag, kl.14.00. Hon gjorde ingen undersökning och tog inga nya röntgenplåtar, men sa att infektionen inte försvunnit. Då beslöt hon att ta bort tanden intill. Hon bedövade och drog bort tanden. Kostnaden steg till 5500 kronor. Hon har inte skriftligen delgivit mig information om kostnadsförslag eller omfattningen av hela behandlingen. Eftersom hon gick vidare steg för steg, kunde jag inte annat än samtycka. Röntgenbilderna hon visade mig idag, var från den årliga kontrollen. Hur skulle jag kunna bevisa att det hon sa till mig idag, inte stämde? Jag vet inte vad jag ska göra? Nästa steg av behandlingen ska bli den 21 november. Då ska hon ersätta tanden hon drog bort idag med en brygga. Priset för allt uppskattade hon idag till 15000 kronor, men, förklarade hon, med rabatter och annat, skulle summan bli totalt 5500 kronor. Hur ska jag, i efterhand, kunna bevisa att de två tänderna faktiskt var infekterade och att den utökade behandlingen var nödvändig? Jag har inte fått skriftlig upplysning om varken Kostnadsförslag, Behandlingsplan, Undersökningsprotokoll, eller Detaljerat kvitto. Så här efter dagens ingrepp, bortdragningen av tanden, känner jag mig sorglig till mods. Allt gick så hastigt. Kanske var tandläkarens beslut helt rätt, men jag känner mig inte delaktig i vad som skulle hända.

Svar:

Hej!
Jag förstår att du är frågande inför vad som sker med dina tänder. Så här bör det inte gå till. Visst kan man bli tvungen att ändra i behandlingsplanen längs vägen beroende på oförutsedda komplikationer av insatt behandling och sjukdomsutveckling.
All behandling ska ske i samråd med patienten – som har rätt att få information om möjliga alternativ och att avstå om hen så önskar. Däremot kan patienten inte ”beställa” en behandling efter eget önskemål.
När komplikationer uppstår som medför att tänder oplanerat måste tas bort bör man om möjligt stanna upp och gå igenom den uppkomna situationen med patienten – innan man sätter tången om tanden.
Tala med din tandläkare och be om en genomgång av vad som timat så att du känner dig trygg med vad som varit – och kommande behandling.
Når ni inte dit så kanske det är lämpligt att byta behandlare?
Om din vårdgivare är medlem i Privattandläkarna – och du känner att du vill ha en utomstående bedömning – så kan Privattandvårdsupplysningen per telefon 08-555 44 655 förmedla kontakt till en förtroendetandläkare.