Behandling hos tandhygienist

Fråga:

Hej
Undrar om behandling hos tandhygienist vid parodontit kostar lika mycket för någon som har alla tänder som någon som saknar 7 tänder i överkäke? Det borde inte vara samma pris då det är inte lika mycket jobb/tid.
Mvh

Svar:

Hej!
Ja så kan man undra men vårt debiteringssystem är inte uppbyggt så. Avseende en del behandlingsmoment
så är det en helhetssyn och tidsaspekt som ligger till grund för TLV:s utformning av ersättningsregler.
För tandhygienistbehandling finns förstås olika ”grader” som baseras på tidsåtgång.
Du har förlorat ett antal tänder och tycker att behandlingen borde vara mindre kostsam. Men kanske är förlusten orsakad
av tandlossningssjukdom och då är det sannolikt rimligt att de kvarvarande tänder behöver extra mycket omsorg för att bli och hålla sig friska.
Behandling hos tandhygienist är väl investerade pengar i sjukdomsbehandling och förebyggande åtgärd på väg till god munhälsa.