Behandling för utslagen tand?

Fråga:

Hej!
Jag är 25 år gammal. Under mina utbytesstudier i Bergen, Norge var jag med om en olycka. Jag svimmade, föll till marken och slog i mina framtänder. Den vänstra gick av helt och hållet, roten fick tas ut och tanden sitter nu fastlimmad i de kringliggande tänderna. Den högra fick en smäll, är lite mobil och har en mer ytlig spricka. Den reagerar dock inte på ilningstest, så risken är att den håller på att dö. Jag har besökt tandläkare här i Norge samt en i Malmö där jag bor i vanliga fall, och kommer genomföra behandlingen.

Nu håller jag på att bestämma mig för vilken behandling som blir bäst. Tandläkaren i Malmö förespråkar en bro, som hon kan fästa båda framtänderna på. Detta tror hon blir bäst estetiskt eftersom det kan vara svårt att få det att se enhetligt ut om man bara ersätter en tand i den estetiskt känsliga framkäken. Hon tror också att det finns risk för att tandköttet kryper upp och avslöjar titanskruven i ett implantat, om man skulle välja att göra det i stället.

Problemet är att jag även har fått råd från annat håll, som säger tvärtom. Den andra personen jag pratat med förespråkar implantat, eftersom hon tror att en bro kan komma att se klumpig ut i framkäken, samt att det är synd att borra i mina friska tänder för att fästa bron när jag är så ung.

Ord står alltså mot ord här, och jag behöver hjälp att bestämma mig! Vad hade du förespråkat?

Svar:

Hej!
Vilken otur! Min erfarenhet är att en tandstödd bron fungerar bra och förutsägbart. Implantat i denna känsliga region – på en så ung patient som du – är prognosen osäker
vad gäller estetisken. Det har visat sig att käken växer även i vuxen ålder – och de naturliga tänderna med den. Ett implantat däremot är skruvat i benet och kommer med åren att ligga för högt i tandraden – vilket är oskönt ur estetisk synpunkt. Det är även svårt att få en riktigt fin och stabil tandköttslinje/utfyllnad runt implantatet. Om dessutom den andra framtanden skulle gå förlorad – eller planeras den att tas bort redan nu? – så ökar problemen. Jag rekommenderar en tandstödd bro – den ger möjligheter till korrigering och omgörning mm
Utförd på rätt sätt och i rätt material blir det som egna tänder.