Bakterier vid rotfyllning

Fråga:

I sept -17 gjorde jag rotfyllning av tand som i oktober sedan fick krona. Nu den 28 april visar det sig att bakterier inneslutna i rotfyllnaden gått upp i benet med obeskrivlig smärta som följd. Just nu går jag på penicillin och har fått göra skiktröntgen. Ska jag behöva betala för att tandläkaren får göra om och göra rätt ?

Svar:

Hej!
På utförd krona finns ett tvåårigt garantiåtagande räknat från cementeringsdatum – om tandläkaren är medlem i Privattandläkarna. Om rotbehandlingen behöver göras om måste du tyvärr betala för tillkommande behandling.