äta efter inplatat i neder käken

Fråga:

jag opererad in två titanskruver i nederkäken i går allt har gått jättebra jag äter mosad och mixad mat och frukt hur många dagar till kommer det att vara så

Svar:

Hej!

Härligt att allt är väl. Välj hyggligt lättuggat mat och tugga helst på andra sidan ännu några dagar, kanske tills suturerna tas bort ca 10 dagar efter operation.