Är kostnad för Information och instruktion vid tandsjukdomar …….450Kr är inbyggd i Försäkringskassans system?

Fråga:

Denna är en följdfråga för ett tidigare inlägg.
Vid tandläkarbesöket gjordes • Basundersökning och diagnostik ……….885kr och • Sjukdomsbehandlande åtgärder ………545kr. Ingen information och instruktion varken efterfrågades/godkändes av mig som patient eller gjordes av tandläkaren. Stämmer det att kostnaden 450Kr för Information och Instruktion tillkommer alltid vid denna typ av undersökningar/behandlingar pga att kostnaden är inbyggd/automatisk i Försäkringskassans system och tandläkaren inte kan ta bort den?

Svar:

Hej igen!

Bara för att man tar åtgärd 101 Basundersökning innebär det inte att man tar åtgärd 201 som är information och instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem.