Är detta OK?

Fråga:

Under loppet av approx 17 min gjordes 3 st lagningar, kan en seriös tandläkare klara detta? En av lagningarna höll mindre än 3 månader (har frågat om detta för en stund sedan) och en annan lagning verkar vara mer ett täckförband, för det är ingen slät yta längre på tanden och den är inte uppbyggd till samma höjd som när jag hade tappat en plomb, utan en upphöjning i tandkanten fungerar nu som en kil och sätter fast matrester i mötande tand ovanför, vilket tvingar mig nu att använda tandsticka efter varje måltid!

Svar:

Hej igen!
Som du beskriver den behandling du fått är kan det uppfattas som temporär/akut? behandling. Tala med din tandläkare om vilka tänder i din mun som bör åtgärdas – varför – och hur detta ska genomföras. Får du inte det gensvar du önskar så byt behandlare!