Är antibiotika ett alternativ?

Fråga:

Min tandstatus:
1–18 komplett.
26 (tror jag) är en flisa borta.
36 krona. 37 osäker fyllning.
46–48 saknas.

Jag kan i stort sett inte tugga alls på höger sida.
36, den med kronan, är inflammerad i roten. Det syns tydligt på röntgenplåtarna att inflammationen spridit sig till käkbenet. En blåsa i tandköttet är mynningen på en fistelgång. Jag har ingen värk.
Nu vill man dra tanden. Det är den viktigaste molaren och skulle kraftigt försämra min tuggförmåga.

Vore inte antibiotika och dränering via fistelgången ett alternativ?

Svar:

Hej,

Antibiotika och dränage är ingen långsiktig behandling. Alternativen är att om det är möjligt rotfylla tanden sedan förse den med kompositfyllning eller krona eller som tandläkaren föreslagit ta bort tanden. Tas tanden bort, kan den i vissa fall ersättas med implantat, bro eller partialprotes.