ändrad bett fysiologi på grund av nedslipning av frisk tand 4,höger sida underkäke

Fråga:

tandläkaren tappade fyllningsmaterial på frisk tand 4, underkäke,höger sida. Han slipade därför ner tanden kraftigt 4 ca 5 mm, så ny tuggytan uppstod, emalj och dentin försvann, spetsen på ytterväggen försvann. Han slipade också bort ytterväggens spets på tand 4,övre käken, höger sida. Det var där han skulle göra ett porslinsinlägg. När jag tuggar sjunker numera övre käkens högra sida djupare ner mot undre käken än vänster sidans överkäke. Det knakar nu i vänster käkled när jag öppnar munnen. Vilka undersökningar och åtgärder behövs göras för att förstärka denna tand och för att korrigerade det ändrade bettet och ta bort knakningarna i vänster käkled? Jag får inte gå tillbaka till denna kliniken, så jag behöver råd

Svar:

Hej!

Bäst är att kontakta den som utfört behandlingen och vet vilka åtgärder som utförts och varför.  Jag förstår att det kan kännas lite obekvämt men det är hen som är i första hand är ansvarig för efterjusteringar. Om din tandläkare är medlem i Privattandläkarna så finns även ett treårigt garantiåtagande som kan åberopas om kronan skulle behöva göras om. Rutinen för klagomål är att först kontakta vårdgivaren helst skriftligt och denne har sedan en månad på sig att inkomma med svar.  Alternativet är att direkt be om en remiss eller själv söka och kontakta en tandläkare med inriktning på bettfunktion/bettfysiologi för att reda ut dina käkledsbesvär.