Alkohol och tandhälsa

Fråga:

Hej!
Jag undrar om en hög alkoholkonsumtion kan påverka benägenheten att få tandköttsinflammation och i förlängningen tandlossning? Finns det någon forskning inom detta område?
Med vänlig hälsning

Svar:

Hej!

Kan inte direkt se samband mellan alkoholen i sig och tandlossning. Dock kan sannolikt hög alkoholkonsumtion vara en riskfaktor p g a kombination med rökning, tveksam munhygien och allmän hälsa t ex förekomst av diabetes. Angående eventuell forskning så sök på medline t ex och kontakta Tandvårdshögskolan och ställ frågan.