Akut

Fråga:

Är det verkligen så att man inte kan ta en faktura på akutvård?

Svar:

Hej!
All tandvård ska journalföras och i tillämpliga delar kommuniceras med Försäkringskassan för ev ersättning från tandvårdsstödet.
En faktura ska/kan alltid skrivas ut till patienten där den utförda behandlingen/tillstånd och åtgärd ska framgå.