Fråga:

Hej!
2016-01-11 gjorde jag broar både över & underkäke. Har haft ofta problem med dom och besökt tandläkare.
2020-02-19 hade jag så ont i vänster överkäke, tandläkare skar bort bra bit av bron för att dra ut en dålig tand.Därefter har det bara blivit sämre och bron i överkäken känns som den kommer losna då den blir lösare för varje dag.
Tandläkare vill att vi skall göra inplantat för ytterligare hög kostnad .. Svarade honom att det var ju det vi diskuterade i början men du rekommenderade broar som skulle hålla lång tid.. Nu säger han garantin är passerat och jag måste betala honom mer för han skall hjälpa mig med tänderna..

Jag har ständigt ont & ilar i tänderna.

Hur går jag till väga för att få pengarna tillbaka då jag kan hitta en annan tandläkare som kan hjälpa mig med rätt tandvård!!

MVH

Svar:

Hej!

Avseende fast protetik, kronor och broar fanns 2016 ett tvåårigt garantiåtagande förutsatt att tandläkaren /vårdgivaren var medlem i Privattandläkarna. Detta är hur som passerat nu och det finns inte längre någon möjlighet till ekonomisk ersättning via garantiåtagandet.

Terapival görs utifrån en samlad bedömning av patientens önskemål, status, allmän hälsa och tandstatus, odontologiskt möjliga behandlingar, ekonomi mm. Utifrån detta görs en prognos och ett val av behandling. I ditt fall valdes en tandstödd bro, som haft olika problem under de fyra år den fungerat i munnen.

Orsak till detta kan vara flera faktorer: utgångsstatus var sämre än förutsett, överbelastning, bristande munhygien, förändring i allmänhälsa mm. Behandlingsalternativet idag är en implantat stödd bro och den behandlingen medför tyvärr en ny kostnad för dig.