3D röntgen vid något onormalt?

Fråga:

Hej,

Jag gjorde idag en vanlig basundersökning hos tandläkaren och de hittade något som de uttryckte sig lite oroligt om.
De hade nämligen aldrig sett något liknande förut. Det är svårt att förklara men det såg ut som en tand som låg 90 grader över två tänders rötter. ”Tanden” är dock väldigt deformerad och det ligger andra små flisor eller liknande kring tanden.
Tandläkaren ville inte göra mig orolig men nämnde ordet tumör (påpekade dock att det absolut inte var säkert då det endast rörde sig om en vanlig röntgen så hon kan inte se vad det är). Jag skulle bli remitterad till en klink som har en 3D röntgen.

Jag har några frågor:
1. Hon nämnde att det var konstigt att ingen tandläkare märkt något då det måste tagit flera år för detta att uppstått. Om det hade uppstått inom 2 år så sa hon att det var oroväckande.
2. Vad kan jag räkna med att en 3D röntgen kommer att kosta? Hon nämnde inga priser.
3. Om jag inte upplever några smärtor, svullnader eller liknande – är det då nödvändigt att operera ut detta? Jag förstår om den sista frågan är svår för dig att svara på men är det vanligt att man alltid opererar ut t.ex en tand som ligger längs andra tänders rötter?

MVH

Svar:

Hej!
Det är en ovanligt förekommande diagnos -sannolikt ett odontoblastom- vilket är en godartad tumör innehållande tänder eller tandliknande material. Det utvecklas från mesenkymalaceller dvs fosterceller – som ger upphov till ordinarie tandanlag bl a. Den är som sagt godartad men kan tillväxa i omfång i käkbenet och därför vill man avlägsna den.
De vanliga röntgenbilder som tas rutinmässigt har en viss projektion och en bildning som den nu aktuella har oftast en placering som faller utanför de bildtyperna. Har patienten inga symptom som föranleder mer omfattande /alternativa röntgenbilder så kan det ju undgå upptäckt.

Jag har praktiserat sedan 1975 och aldrig stött på detta fenomen. Du bör remitteras till specialist i oralkirurgi för fortsatt behandling. Jag kan inte ge en prisuppgift för CBCT/3D undersökningen men inte några större summor – och det måste göras inför avlägsnandet.