Fråga:

Hej, jag är 30 år gammal, för 6 veckor sedan besökte jag folktandvården då jag hade konstanta ilningar i flera av mina tänder. Jag blev informerad om att jag gnisslar tänder och att min emalj tagit skada och att jag därför skulle få en bettskena. Jag har blivit behandlad med flourlack ett par gånger och jag har även bytt tandkräm till Sensodyne protect and repair. Jag har god munhygien i övrigt och röntgen har tagits. Mina ilningar har inte blivit bättre och jag lider något så oerhört av detta, hela mitt liv har blivit en mardröm. Jag kommer få min anpassade bettskena nästa vecka, jag har haft en provisoriskt skena under tiden. Jag är livrädd för att bettskenan inte kommer hjälpa mig mot mina konstanta ilningar.

Jag har två frågor till er:
1. När kan jag förvänta mig resultat från bettskenan?
2. Om bettskenan inte skulle hjälpa mig, vad har jag för andra alternativ?

Tack på förhand,
Med vänlig hälsning,

Svar:

Hej!
Du har hamnat i ett besvärligt läge då man först nu uppmärksammat att du sliter emaljen genom tandpressning/gnissling.
Du får ju inte tillbaka emaljen men det gäller ju att slå stopp på slitaget och försöka täta de isande ytorna. ’
En väl inpassad bettskena är ju en bra hjälp den del av dygnet som den är på plats. Viktigt att du får hjälp att medvetande göra din
”ovana” så att du kan ha koll även dagtid.
Undvik sura drycker och mat med hög syra. Skölj med fluorlösning morgon och kväll. Tandläkaren kan eventuellt också täta de värsta ytorna
med t ex ”Seal&Protect” och lacka med fluorlack.
När bettskenan är i full funktion, det tar ett antal justeringar och invänjning så bör man göra en utvärdering av om åtgärderna räcker så eller
om några tandytor behöver kläs in med compositplast eller eventuellt porslin.