Fråga:

Hej är en man på 58 år. För en vecka sedan fick jag rotfyllning på en tand. Undra varför det känns stumt när jag äter o när jag med fingret knackar på tanden så känns det ?

Svar:

Hej!
Vid rotbehandling tas tandens pulpa dvs den vitala, levande vävnad som finns i centrum av tandkronan samt i rotkanalerna bort.
Stor del av tanden signalsystem försvinner alltså och även den omgivande vävnaden rothinna och benvävnad kan inledningsvis
vara lite avtrubbade i signalering. Detta stabiliseras med tiden men en viss stumhet kan kanske kvarstå men det sorteras ner i avkänningen
i bettet och blir inget framtida problem.