Fråga:

Hur är ett bett där tänderna i ök och uk inte möta i mittlinjen? Och att bettet tar emot mer på ena sidan efter andra efter fissurförseglingar?

Svar:

Hej!
Om du upplever att fissurförseglingarna tar emot i bettet så har de blivit för omfattande och behöver justeras.
Alla bett är inte helt symmetriska kring en mittlinje mellan över och underkäke men om du upplever avvikelsen
som stor så bör man titta närmare på detta, speciellt om det är något som uppstått plötsligt och ställa en korrekt diagnos.
Förändringar i käkledens funktion kan t ex vara orsak till att bettet förskjuts i sidled .