Fråga:

Vad är en fissurblockering?
Är det bra att göra en fissurblockering vid väldigt djupa fissurer då fissurförsegling inte tidigare har gjorts?

Svar:

Hej!
Tänderna med tuggyta har bl a fåror i emaljen som ska underlätta sönderdelning av maten vid tuggning. De ligger djupast i tuggytan och kan vara svåra att rengöra. Däremot kan de vara tillgängliga för bakterier och därmed utsatta för kariesrisk.

Det är en mycket bra idé att täppa igen dessa fåror i förebyggande syfte. Man måste dock försäkra sig om att ingen karies finns i tuggytan och det görs med röntgen, sondering och genom att titta efter färgförändring. Emaljen etsas och en flytande composit appliceras och härdas med ljus. Klart.