Nätverksträffar och studentmässor

Privattandläkarna deltar årligen i studentmässor på de olika studieorterna samt arrangerar egna nätverksträffar där studenterna får möjlighet att träffa privattandläkare. Syftet är att informera om och marknadsföra branschorganisationen för blivande tandläkare samt att väcka intresse för och uppmuntra till eget företagande eller anställning inom den privata tandvården.

Odontologiska Föreningens Arbetsmarknadsdag i Stockholm, 18 februari 2020

Privattandläkarna deltog på Odontologiska Föreningens Arbetsmarknadsdag i Stockholm. Vi träffade många intresserade studenter som anmälde sig till vårt studentnätverk.

Stort tack för trevligt och givande arrangemang.

Odontologiska Inspirationsdagen i Umeå, 12 februari 2020

Privattandläkarna var på plats på den Odontologiska Inspirationsdagen i Umeå för att inspirera och informera studenter om Privattandläkarna.

Det var en välbesökt mässa med engagerade studenter och många bra frågor. Intresset för att i framtiden starta eget tandvårdsföretag är stort och vi fick möjlighet att informera om de fördelar det innebär att vara medlem i Privattandläkarna.

Varmt tack till alla som bidrog till en inspirerande och givande dag!

ALARM-mässan i Göteborg, 21 januari 2020

Privattandläkarna var på plats på ALARM-mässan i Göteborg i syfte att inspirera och informera studenter om Privattandläkarna.

Stort tack till alla studenter som besökte vårt bord, vi fick flera nya medlemmar till vårt studentnätverk och många intressanta frågor om den privata tandvården.

Odontologiska Inspirationsdagen i Malmö, 16 oktober 2019

Privattandläkarna var på plats på den Odontologiska Inspirationsdagen i Malmö för att inspirera och informera studenter om Privattandläkarna.

Mässan var mycket välbesökt med engagerade studenter som hade många bra frågor. Det är glädjande att se att det finns ett stort intresse för att starta ett eget tandvårdsföretag i framtiden. Flera av studenterna gick med i vårt studentnätverk och vi ser fram emot att träffa er på våra kommande nätverksträffar.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som bidrog till en inspirerande och givande dag!

Studentnätverksträff i Göteborg, 9 oktober 2019

Onsdagen den 9 oktober anordnade Privattandläkarna sin årliga nätverksträff för studenter på tandläkarprogrammet och medlemmar i Privattandläkarna. Nätverkets syfte är att inspirera studenterna att bli verksamma inom den privata tandvården och informera om Privattandläkarnas branschorganisation. Västra Götalands ordförande, Henrik Jonéus, inledde kvällen med att hälsa alla välkomna. Därefter tog kvällens föreläsare vid som alla berättade om sina karriärer efter examen. Årets talare bestod av Martin Asparusova (Dental Consulting AB), Jens Müller (Praktikertjänst AB), Mikeala Bramsvik och Oscar Persson (Smile Tandvård AB). Nätverksträffen avslutades med trevligt mingel tillsammans med utställarna Praktikertjänst AB, Oral Care AB, Smile Tandvård AB, Linnéstadstandläkarcenter AB samt SAACD AB (Dagnekliniken).

Studentnätverksträff i Stockholm, 11 september 2019

Den 11 september arrangerade Privattandläkarna en nätverksträff för tandläkarstuderande och medlemmar i Privattandläkarna. Nätverksträffen arrangeras årligen och syftar till att ge information om Privattandläkarnas branschorganisation samt ge stöd och inspiration till studenter som vill vara verksamma inom den privata tandvården efter examen.

Stockholms lokalordförande Olof Thörne hälsade alla välkomna innan kvällens moderator Atousa Wikström tog vid för att berätta om Privattandläkarna. Studenterna fick sedan lyssna till fyra föreläsare, alla medlemmar i Privattandläkarna, som berättade om deras yrkesresor efter examen. Kvällen avslutades med ett trevligt och uppskattat mingel och nätverkande tillsammans med utställarna; Praktikertjänst AB, Smile Tandvård AB, Oral Care AB och Tandläkare Hans Nömm.

ALARM arbetsmarknadsmässa i Göteborg, 22 januari 2019

Den 22 januari deltog Privattandläkarna på ALARM-mässan i Göteborg. Studenterna fick information om den privata tandvårdsbranschen, träffa medlemmar och fick veta mer om vilket stöd tandvårdsföretagare kan få genom medlemskap i Privattandläkarna.

Det var en välbesökt mässa med många givande möten med engagerade och intresserade tandläkarstuderande. Vi ser fram mot att få välkomna många av dem som nya företagsmedlemmar i framtiden!

Stort tack till alla som bidrog till en bra mässa!