Nätverksträffar och studentmässor

Privattandläkarna deltar årligen i studentmässor på de olika studieorterna samt arrangerar egna nätverksträffar där studenterna får möjlighet att träffa privattandläkare. Syftet är att informera om och marknadsföra branschorganisationen för blivande tandläkare samt att väcka intresse för och uppmuntra till eget företagande eller anställning inom den privata tandvården.

Studentnätverksträff i Stockholm, 11 september 2019

Den 11 september arrangerade Privattandläkarna en nätverksträff för tandläkarstuderande och medlemmar i Privattandläkarna. Nätverksträffen arrangeras årligen och syftar till att ge information om Privattandläkarnas branschorganisation samt ge stöd och inspiration till studenter som vill vara verksamma inom den privata tandvården efter examen.

Stockholms lokalordförande Olof Thörne hälsade alla välkomna innan kvällens moderator Atousa Wikström tog vid för att berätta om Privattandläkarna. Studenterna fick sedan lyssna till fyra föreläsare, alla medlemmar i Privattandläkarna, som berättade om deras yrkesresor efter examen. Kvällen avslutades med ett trevligt och uppskattat mingel och nätverkande tillsammans med utställarna; Praktikertjänst AB, Smile Tandvård AB, Oral Care AB och Tandläkare Hans Nömm.

ALARM arbetsmarknadsmässa i Göteborg, 22 januari 2019

Den 22 januari deltog Privattandläkarna på ALARM-mässan i Göteborg. Studenterna fick information om den privata tandvårdsbranschen, träffa medlemmar och fick veta mer om vilket stöd tandvårdsföretagare kan få genom medlemskap i Privattandläkarna.

Det var en välbesökt mässa med många givande möten med engagerade och intresserade tandläkarstuderande. Vi ser fram mot att få välkomna många av dem som nya företagsmedlemmar i framtiden!

Stort tack till alla som bidrog till en bra mässa!Studentmässor
16/10 2019, Inspirationsdagen, Malmö

Nätverksträffar
9/10 2019 kl. 18.00 Munhålan, Göteborg

Hälsningar
Ingela Andrée

Odontologiska Inspirationsdagen i Umeå, 13 februari 2019

Privattandläkarna var på plats på den Odontologiska Inspirationsdagen i Umeå för att inspirera och informera studenter om Privattandläkarna.

Det var en välbesökt mässa med engagerade studenter och många bra frågor. Intresset för att i framtiden starta eget tandvårdsföretag är stort och vi fick möjlighet att informera om de fördelar det innebär att vara medlem i Privattandläkarna.

Varmt tack till alla som bidrog till en inspirerande och givande dag!