Aktuellt

Studentmässor och nätverksträffar

Privattandläkarna deltar årligen i studentmässor på de olika studieorterna samt arrangerar egna nätverksträffar där studenterna får möjlighet att träffa privattandläkare. Syftet är att informera om och marknadsföra branschorganisationen för blivande tandläkare samt att väcka intresse för och uppmuntra till eget företagande eller anställning inom den privata tandvården.

ALARM arbetsmarknadsmässa i Göteborg, 22 januari 2019

Den 22 januari deltog Privattandläkarna på ALARM-mässan i Göteborg. Studenterna fick information om den privata tandvårdsbranschen, träffa medlemmar och fick veta mer om vilket stöd tandvårdsföretagare kan få genom medlemskap i Privattandläkarna.

Det var en välbesökt mässa med många givande möten med engagerade och intresserade tandläkarstuderande. Vi ser fram mot att få välkomna många av dem som nya företagsmedlemmar i framtiden!

Stort tack till alla som bidrog till en bra mässa!Studentmässor

Nätverksträffar
11/9-2019 kl. 18.00 Piperska Muren, Stockholm

Hälsningar
Ingela Andrée

Odontologiska Inspirationsdagen i Umeå, 13 februari 2019

Privattandläkarna var på plats på den Odontologiska Inspirationsdagen i Umeå för att inspirera och informera studenter om Privattandläkarna.

Det var en välbesökt mässa med engagerade studenter och många bra frågor. Intresset för att i framtiden starta eget tandvårdsföretag är stort och vi fick möjlighet att informera om de fördelar det innebär att vara medlem i Privattandläkarna.

Varmt tack till alla som bidrog till en inspirerande och givande dag!